Informatie windmolens

 

Overlast van grote windmolens nabij woningen bestaat uit:

 

  • Geluidsoverlast: grote windmolens zijn tot op 2km afstand te horen
  • Laagfrequent geluid: met als gevolg slaap– en concentratieproblemen & gezondheidsrisico’s voor mensen met hartproblemen. Laagfrequent geluid komt verder dan “gewoon” geluid en wordt minder tegengehouden door gevels.
  • Slagschaduw
  • Verdwijnen polderlandschap, het Groene Hart
  • Verstoord uitzicht
  • Overlast en gevaar voor vogels en weidedieren

 

Gezondheidsrisico's windmolens

 

 

Overlast windmolens bij woonwijken

Op onderstaande site wordt duidelijk uitgelegd wat voor overlast je kunt hebben van grote windmolens.

Risico en klachten van windmolens

 

Windmolenparken passen niet in Nederland

 

 

Bezwaren elders tegen windmolens

Tegenwind Zijderveld

Artikel AD over bezwaren in Almelo

Hengelo

 

 

Waardedaling woningen

Nationaal Kritisch Platform Windenergie