RES Sliedrecht

April 2021

 

Geachte lezer,

Graag willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken rond de RES plannen van de regio Drechtsteden voor de polder Sliedrecht.

De reacties vanuit Wijngaarden en de polder op de participatieavonden én de resultaten van de enquête zijn duidelijk van invloed geweest op het verder invullen van de plannen.

Met deze informatie hebben we “ingesproken” bij de RES-vergaderingen bij de gemeente Sliedrecht en de gemeente Molenlanden. We hebben gesprekken gehad met wethouders en ambtenaren van beide gemeentes en met een statenlid van de provincie Zuid-Holland. Ook bij de RES-regio Drechtsteden hebben we het onderwerp kunnen bespreken. Het was een goed om te ervaren dat we overal ons verhaal mochten vertellen en dat er ook serieus naar geluisterd is.

In deze nieuwsbrief vindt u de laatste plannen zoals we deze gezien hebben.

Mogelijk achterhaald, omdat de huidige plannen niet passen in het provinciale bestemmingsplan. De polder Sliedrecht valt in het Groene Hart en heeft de bestemming: recreatie, groene buffers en weidevogelgebieden. Windmolens en zonnevelden zijn daardoor niet mogelijk, in elk geval niet in de komende 10 tot 15 jaar ….

We volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling.

 

 

Windmolens en zonneparken in de polder Sliedrecht?

Tijdens de laatste inspraakavond zijn een aantal voorbeelden getoond om te bespreken en te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Hieronder de gebruikte tekeningen. Wijngaarden is op deze voorbeeldtekeningen niet te zien.

Het zijn voorbeeld tekeningen en volgens Royal HaskoningDHV, de opsteller van het advies, “niet representatief”. Voor ons zijn deze tekeningen representatief genoeg om ons zorgen te maken.

O ja, interessant om te weten; in Nederland mag een windmolen op 500 à 600m van woningen staan, in de ons omringende landen is dat 1,5 km...

 

Onderstaande tekeningen en teksten komen uit de presentatie van RoyalHaskoningDHV.

 

Hier is de volledige presentatie te vinden

Hier de terugkoppeling inspraakavond 2

 

 

Wind en ruimte: Windenergie in het gehele open gebied. Afstand tussen windturbines minimaal 1,5 km om gevoel van openheid te vergroten. Vergroten recreatieve ontsluiting van de polder vanuit de stad.

Windturbines: 10 | Hectare zon:0 | Energieopwek: 626 Tj | Perc.van ambitie: 74,4%

 

Zonnepolder: Verspreiden van locaties, lokale impact kleiner. Inplanten met riet om impact in de polder te verkleinen. Recreatieve routes door een zonne-energiepolder. Geen windenergie.

Windturbines: 0 | Hecatre zon: 143,4 | Energieopwek: 178 Tj | Perc. v ambitie: 56,9%

 

Energieclusters: Clusteren van locatie zon en wind, waardoor de openheid minder aangetast wordt. Brede sloten. Ingeplant met riet (6 meter) om de impact in de polder te verkleinen.

Windturbines: 8 | Hecater zon: 208,6 | Energieopwek: 1195,3 Tj | Perc. ambitie: 142,%

 

Zon en overruimtes: Creëren energielandschappen in de overruimtes waardoor de openheid polder minder aangetast wordt. Inplanten met bossages om groene energielandschappen te creëren.

Windturbines: 0 | Hectare zon: 80,7 | Energieopwek: 269 Tj | Perc. van ambitie: 32%

 

Zonne-energie “op het spoor”: Zonne-energie gekoppeld aan de infra. Zicht op de betuwelijn vanuit de polder verminderen door aanplant van groen en zonnevelden. Geen windenergie.

Windturbines: 0 | Hectare zon: 73,5 | Energieopwek: 245 Tj | Perc. van  ambitie: 29,2%

 

Het oog voor energie: Creëren energielandschap in een overruimte waardoor de openheid polder minder aangetast wordt. Inplanten met bosschages om groen energielandschap en uitloopgebied te creëren. Slootverbreding om biodiversiteit te vergroten en polderstructuur te benadrukken. Mogelijkheid voor tijdelijkheid bij mogelijke toekomstige uitbreiding. Geen turbines in en nabij de grote polder om “leegte” te behouden.