Opmerkingen enquête

 

 • Bij windmolens: enkel voor als je ze midden in de polder zet. Liefst zo dicht mogelijk tegen de Betuwe lijn. De zone die dat onmogelijk maakt (hoogspanningslijnen) daar moet maar eens goed mee gesproken worden om daar uit te komen dat men wel een windmolen in die zone moet kunnen bouwen.

 

 • Geen windturbines!!!

 

 • Dank voor jullie inzet voor dit onderwerp.

 

 • Duidelijke enquête

 

 • Polder moet een open polder blijven met mooie uitzichten.

 

 • Mocht er ooit een zonnepark/windmolenpark in deze regio gerealiseerd worden, waar gaat de opbrengst heen? (Lees het financieel voordeel). Het is algemeen bekend dat buitenlandse investeerders in Nederland in deze een dikke vinger in de pap hebben. Met andere woorden: Nederland wordt opgescheept met de lasten en genoemde investeerders plukken de financiële vruchten over de rug van ons.

 

 • Waarom een ""extra bod"" vanuit regio Drechtsteden terwijl er al bijna voldoende invulling is? Wil regio Drechtsteden het beste jongetje van de klas zijn? Waarom uiterst belangrijke leefbaarheid (Groene Hart) opofferen voor een ""extra bod""? Spelen hier verborgen belangen?"

 

 • Zorg nu zo snel mogelijk voor actie ! Nu zijn jullie de eerste en je hebt de verkiezingen mee.

 

 • Als jullie wachten verlies je alle momentum !!!! Het ligt politiek heel eenvoudig. Waar het minste rumoer vandaan komt, daar gaan ze plaatsen !!

 

 • Deze enquête is niet intelligent opgesteld want je moet het gooien op de Milieu Effect Rapportage (MER). De milieubeweging heeft het afgedwongen gekregen om nu maar met een hele beperkte MER te mogen volstaan. Daar zouden jullie nu juist een speerpunt van moeten maken. Ook het Hof van Justitie is de mening toegedaan dat dit soort milieu zaken onder de uitgebreide MER rapportage vallen. Dan pas ben je goed bezig en heb je kans dat er wat gebeurt.

 

 • Liever windmolens dan bebouwing (uitbreiding Sliedrecht).

 

 • In het Groene hart geen windmolens of grote zonneparken. De Betuweroute vormt de grens van het Groene Hart en dat moet zo blijven. Windmolens zijn "gehaktmolens" voor de dagelijks overtrekkende groepen vogels over deze polder van en naar de Biesbosch. Windmolens en zonneparken zijn zijn slecht voor het open veenweide landschap.

 

 • Zonnepanelen horen thuis op op daken, langs wegen/geluidsschermen, boven parkeerplaatsen, enz maar niet in schaarse landelijke (natuur)gebieden en dicht bij de gebruikers. Wind daar waar geen woningbouw of landelijke (natuur)gebieden zijn...bv op zee of aan de (industriële) kust.

 

 • Weg met die afschuwelijke windmolens. Leg de daken van de bedrijven maar vol.

 

 • Betuwelijn en geluidsschermen met zonnepanelen is een super idee !!!

 

 • Geen windmolens

 

 • Laat ze maar lekker langs de Betuwelijn stroom opwekken deze is vele kilometers lang dus ruimte zat.

 

 • Ik ben tegen het opofferen van natuur en leefomgeving voor windmolens en zonneparken. Er zijn andere opties.

 

 • Zonnepanelen horen op daken plek zat windmolens staan er genoeg van in zee!