Resultaten enquête

4 maart 2021

Samenhang en samenwerking in ons kleine dorp heeft geleid tot een razendsnelle inwoners-raadpleging over de plannen van de Drechtsteden voor grootschalige energieopwekking in de polder Sliedrecht, grenzend aan Wijngaarden.

 

Aantal reacties en herkomst

  • Op 4 maart ’21 stond de teller op 511 respondenten: 95 digitale reacties en 416 op papier. Dit geeft een hele hoge betrokkenheid aan, waarvoor dank!
  • 2% van de reacties komt van buiten het zoekgebied en 98% uit Wijngaarden, gecombineerd met de bewoners in de polder tegen Wijngaarden aan.
  • Als we puur naar Wijngaarden kijken zien we dat 450 van de 600 inwoners van 15 jaar en ouder hebben gereageerd. Dit betekent een respons van 75%! Daar kunnen marktonderzoekers alleen maar van dromen.

 

Uitkomsten

In de enquête zijn zes scenario’s voorgelegd, waarop ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ op kon worden gestemd. Zie HIER de scenario's.

  • Scenario F heeft het meeste voorstanders en de minste tegenstanders: 85% van de respondenten vindt geluidsschermen met zonnepanelen langs de A15 / Betuwelijn de beste optie.
  • Scenario E ‘zon op het spoor’ scoort 58% voorstanders en 27% tegenstanders.
  • Ondanks dat er 25 mensen positief staan ten opzichte van scenario A, windmolens, vindt 91% van de mensen dit geen goed plan.
  • De energieclusters onder scenario C (windmolens met zonnepanelen) treffen nog iets meer tegenstanders: 92%
  • Optie D, zon in overruimtes, staat op de derde plaats qua voorstanders (27%), maar dat effect wordt teniet gedaan door 53% tegenstanders. Opvallend is dat 20% van de mensen geen mening over dit scenario heeft.

 

Conclusie

De inwonersraadpleging laat zien dat de scenario’s A, B en C door de het overgrote deel van de inwoners van Wijngaarden en omstreken niet worden gedragen. Windmolens, zonnevelden of een combinatie hiervan worden door hen niet als wenselijk gezien.

Scenario’s D en E hebben meer voorstanders, maar ook meer mensen die op ‘neutraal’ hebben gestemd. Hier komt geen overtuigend beeld uit.

Scenario F, de geluidsschermen met zonnepanelen komt duidelijk als beste uit de bus, heeft het meeste voorstanders en minste tegenstanders. Vermoedelijk komt omdat hier het mes aan twee kanten snijdt: duurzame energieopwekking én geluidswering.

 

 

Grafiek 1: dit zijn de resultaten

 

Grafiek 2: hier komen de deelnemers vandaan