Enquête windturbines

Alblasserwaard | Zoekgebieden nabij Wijngaarden | Invullen kan tot en met woensdag 23 april a.s.

 

Dorpsgenoten,

 

Vorige week heeft u een brief ontvangen van de gemeente Molenlanden met de vraag of u een online raadpleging (enquête) in wil vullen over de zoekgebieden voor het plaatsen van grote windmolens in de Alblasserwaard, mogelijk in de buurt van Wijngaarden.

Er wordt gesproken over een hoogte van 240 meter, maar het kan ook de nieuwste variant van 280 meter hoog worden. Ter vergelijking; de windmolens langs de A15 bij Hardinxveld-Giessendam zijn 180 meter hoog.

 

Het is belangrijk dat u, als inwoner van Wijngaarden, aangeeft wat uw mening is over dit onderwerp. Dat kunt u doen door deze raadpleging in te vullen.

 

U kunt de raadpleging invullen op https://windalblasserwaard.raadpleging.net

 

Invullen kan mét en zónder de code die u in de brief heeft gekregen. De code kan 1x gebruikt worden, maar als iemand anders in uw huishouden de enquête ook in wil vullen dan kan dat zonder code.

 

Heeft u graag hulp bij het invullen? De klankbordgroep kan helpen, stuur dan een mailtje naar klankbordw@outlook.com.

U kunt ook hulp vragen bij het projectteam van de gemeente via duurzaam@gorinchem.nl.

 

 

De klankbordgroep heeft zich uitgesproken tegen het plaatsen van grote windturbines in de buurt van Wijngaarden. Op de andere kant van deze folder leest u onze argumenten.

Ook vindt u daar een kaartje met de afstand van de zoekgebieden tot de woningen in Wijngaarden.

 

Met vriendelijke groet,

Klankbordgroep Wijngaarden.

 

Het zoekgebied J ligt op 406 tot 497 meter afstand van de woningen aan het Westeinde.

Het zoekgebied K ligt op 871 tot 915 meter afstand van heel Wijngaarden. Dit zoekgebied ligt aan beide kanten van de provinciale weg.

 

Klankbordgroep: plaats geen windturbines in de Alblasserwaard

Klankbordgroep Wijngaarden heeft zich uitgesproken tegen het plan om grote windturbines te plaatsen in de Alblasserwaard, mogelijk nabij Wijngaarden.

Dit zijn onze argumenten:

 • Gezondheid: een deel van de mensen dat in de buurt woont van grote windturbines krijgt last van gezondheidsklachten door het geluid van de wieken en de lage bromgeluiden van het draaien, dag en nacht. Huisartsen in gebieden met grote windturbines zien dit terug bij hun patiënten.

 

 • Overlast: inwoners van Wijngaarden kunnen overlast ervaren door het geluid, de knipperende lichten en reflectie van de zon op de wieken.

 

 • Leefbaarheid: bij overlast door windturbines is het goed mogelijk dat er spanningen ontstaan tussen grondeigenaren en inwoners die serieus last ondervinden van de windturbines.

 

 • Het Groene Hart: plaatsing van windturbines tast het open landschap van de Alblasserwaard voorgoed aan.

 

 • Archeologie: archeologisch gezien is de Alblasserwaard een belangrijk gebied. Wist u bij voorbeeld dat nabij de Elzenweg ooit de eerste woningen van Wijngaarden zijn gebouwd?

 

 • Vogels en vleermuizen: veel trekvogels vliegen dagelijks over de Alblasserwaard van en naar de Biesbosch. In de hele Alblasserwaard zijn veel poldervogels te vinden. Ook voor vleermuizen vormen de windturbines een gevaar.

 

 • Gorinchem of Molenlanden: de oorspronkelijke afspraak was: grote windturbines in Gorinchem, zon op het dak en kleine windmolens in de gemeente Molenlanden. Doordat de inwoners van Gorinchem het hier niet mee eens waren, kijkt men nu in de Alblasserwaard.

 

 • Er gebeurt veel: er gebeurt veel in en rond ons dorp; steeds meer sluipverkeer, Sliedrecht Noord, geluidsoverlast van de A15 en de Betuwelijn, PFAS vervuiling en mogelijk nieuwe hoogspanningsmasten.

 


Mogelijk XXL windturbines tot 280 meter hoog

 

In polder tussen Wijngaarden en Bleskensgraaf

 

Het bericht dat er mogelijk meerdere grote windturbines van 240 meter hoog (of hoger!) langs de N214 pal achter Wijngaarden worden gebouwd, heeft heel wat beroering teweeggebracht in ons dorp.

Windmolens van 240 meter hoog behoren tot de hoogste windmolens van Nederland. De hoogste staat op de Maasvlakte: 260 meter. Ter vergelijking: de molens langs de A15 bij Giessenburg zijn 180 meter hoog. Volgens wethouder Lock staat de eventuele hoogte nog niet vast, die kan tussen 150 en 280 meter liggen.

 

Op zoek naar windlocatie

De gemeente Molenlanden vormt samen met de gemeente Gorinchem één RES-regio, de twee gemeenten moeten samen zorgen voor een bepaalde hoeveelheid schone energie.

Afgesproken was dat de gemeente Molenlanden zou zorgen voor het grootste gedeelte zonne-energie en de gemeente Gorinchem voor windenergie. Dit laatste zou onder andere worden gerealiseerd door het plaatsten van XXL-windturbines in het gebied Avelingen.

Niet op Avelingen—dan wel in de Alblaserwaard?

Tegen het plan om in het gebied Avelingen XXL-windturbines te plaatsen kwamen de omwonenden masaal in opstand. De gemeente Gorinchem heeft daarop besloten niet verder te gaan met de locatie Avelingen en heeft met de gemeente Molenlanden afgesproken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de Alblasserwaard. Men is uitgekomen op 6 mogelijke locaties, waarvan er 5 in de gemeente Molenlanden liggen. Het grootste gebied, vak “K” ligt in de polder tussen Wijngaarden en Bleskensgraaf, zie het plaatje hierboven. Er is ook nog een vak “J”, dat bestaat uit verschillende “snippers”. Eén daarvan ligt vlak boven Wijngaarden aan het Westeinde. En een vak “L2”, dat ligt boven het Oosteinde.

Protest

In het dorp hebben we de afgelopen weken gesproken met verschillende mensen waarvan het merendeel zich ernstig zorgen maakt over dit plan. Voor sommige grondeigenaren ligt dat anders, het project is voor hen een goede inkomstenbron. Niet alle grondeigenaren zijn voor, er zijn er ook die niet blij zijn met de eventuele komst van deze XXL windturbines.

Al met al voor de klankbordgroep reden om bij de gemeente en de provincie te verzoeken om de zoeklocatie ten noorden van ons dorp, locatie “K”, uit de plannen te schrappen. Hierin werken we samen met de klankbordgroep Bleskensgraaf en de stichting Polderlandschap Bleskensgraaf-West. 

Tot nu toe is het grootste gedeelte van de gemeenteraad er voor om alle 6 locaties verder te onderzoeken. Ook de provincie ziet mogelijkheden in deze locaties. Avelingen blijft voor de provincie ook op de kaart staan. Als deze locatie beter is dan de locaties in de Alblasserwaard, dan heeft Avelingen de voorkeur. De gemeente maakt een voorstel, de provincie zal beslissen.

 

XXL-windturbines: daar heb je last van 

 • Geluidsoverlast: draaiende rotorwieken geven een irritant geluid en laagfrequente trillingen. Bij (harde) wind neemt dit toe naar een zingend tot brommend geluid. Dit geluid is tot op grote afstand (minstens 1 km) te horen.
 • Lichtschittering richting Wijngaarden, slagschaduw (tot 2 km) richting Bleskensgraaf.
 • Knipperende rode lichten boven op de molens.
 • Vervuiling: doordat de draaiende wieken slijten, komt het materiaal waar de windmolens van zijn gemaakt in de polder terecht.
 • Horizonvervuiling; de polder is geen open polder meer.
 • Gevaar voor vogels; naast weidevogels vliegen er ook veel trekvogels over de polder, van en naar de Biesbosch.

 

Meepraten

De gemeenten Molenlanden en Gorinchem starten een participatietraject, waarbij de inwoners mee kunnen praten. U kunt u zich hiervoor aanmelden via www.molenlanden.nl/windenergie. Zie ook het Kontakt van 25 januari 2024.

 

Enquete en informatieavond

De klankbordgroep zal binnenkort een informatieavond organiseren en als er meer informatie bekend is, een enquête.

Vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar de klankbordgroep: klankbordw@outlook.com

 

 

 

 

XXL Windmolens tussen Wijngaarden en Bleskensgraaf

Gemeente Molenlanden onderzoekt de mogelijkheid om onder andere in de polders van Wijngaarden en Bleskensgraaf windmolens te plaatsen van 240 meter hoog.  Er wordt gekeken naar het gebied tussen de provinciale weg en Wijngaarden en het gebied tussen de provinciale weg en Bleskensgraaf. 

Er wordt ook naar andere locaties gekeken. In eerste instantie moeten er 10 windmolens komen, dat kunnen er uiteindelijk 30 worden.

De plannen staan uitgebreid beschreven in dit artikel in Het Kontakt.

 

Hoeveel windmolens

De gemeenten Molenlanden en Gorinchem werken samen aan de invulling van de RES afspraken. Voor windmolens is men op zoek naar locaties om 6 tot 10 grote windmolens te kunnen plaatsen, om aan de afspraken voor 2030 te kunnen voldoen.

Daarna moeten nieuwe afspraken gemaakt en ingevuld worden voor 2050.

.Rondom Wijngaarden zou ruimte zijn voor 6 (bij het Alblasserbos) c.q. 7 (tussen Wijngaarden en Bleskensgraaf) windmolens.

Tot voor kort gaf de gemeente Molenlanden aan dat men uitging van zonnepanelen op bedrijfsdaken en kleine windmolens. Grote windturbines zouden nabij Gorinchem komen. Dat laatste is niet gelukt, daarom zoekt men nu verder in de Alblasserwaard.

De zoeklocaties die nu worden bekeken tellen gezamenlijk 25 mogelijke locaties voor windmolens in de Alblasserwaard, 1-2 in Gorinchem en 4 in Avelingen Daar daar wil men nu niet verder met windmolens, aangezien dit een natuurgebied is.

Op dit moment is men op zoek naar locaties voor 6 tot 10 windmolens. Wat gebeurt er met de huidige zoeklocaties, als men verder wil met RES afspraken voor 2050?

Wat is uw mening?

De klankbordgroep vindt het belangrijk om te weten hoe u hierover denkt. Als er meer bekend is zullen we mogelijk een huis-aan-huis enquête verspreiden.

Om al vast een beeld te krijgen vragen we u om deze te geven bij de korte inventarisatie. Deze kunt u hieronder invullen.

Reacties enquête

 • Waarom niet combineren met bedrijventerrein/snelwegen/Betuwelijn? Midden in groene hart was toch geen optie?? Als het dan toch moet: omwonenden gratis/goedkope stroom leveren.
 • De Alblasserwaard is al eeuwen lang een polder met unieke vergezichten. Dit soort extreem hoge windmolens horen niet in dit open landschap. Ook liggen deze molens precies midden het gebied waar diverse soorten weidevogels leven. Met name in de winter trekken duizenden ganzen, eenden en andere vogels twee keer per dag vanuit de Biesbosch naar de polder om te foerageren en tegen de avond weer terug te keren naar de Biesbosch om daar te overnachten. Deze trekroute ligt precies in het zoekgebied van de molens en zullen dan als een soort gehaktmolen gaan fungeren. Ook de rode of witte knipper lichten op de top zullen zeer storend zijn voor de bewoners, deze zijn op kilometers afstand waar te nemen in de donkere uren. Zie voorbeeld bij molens langs de A15.
 • Grote aantasting van de polder, veel te hoog! Overlast van zicht en mogelijk ook geluid, gehaktmolen voor overtrekkende vogels
 • Horizon vervuiling. Mooie dorps aanzichten vallen weg door de hoogte van de molens. Verkeerde plek. Beter langs snelweg of gebied waar al veel horizonvervuiling is
 • Landschapvervuiling, slecht voor gezondheid is bewezen.
 • Geluidsoverlast, schadelijk voor gezondheid
 • De polder wordt simpelweg lelijker
 • Aan tussen n214 en elzenweg , heb ik geen moeite mee,
 • Past niet in de polder. Horizon vervuiling.
 • Vreselijk de hele horizon gaat eraan, en geluids overlast alsmede slagschaduw.
 • Wie verzind zoiets 240mtr hoog, zijn ze krankzinnig geworden in Molenlanden
 • Wat mij betreft vervuiling van het polder landschap
 • Windmolens moeten 2 km van huizen verwijderd staan. Anders slaapproblemen
 • Te veel nadelen om hier te melden
 • Lelijk en hoort niet in het landschap
 • Wijngaarden krijgt hier veel last van! Ook de natuur zal eronder lijden
 • Onbegrijpelijk, het groene hart vervuilen met mega-windmolens! Subsidieer boeren om kleine windmolens te plaatsen, zo hebben boeren bestaanszekerheid, kunnen aan natuurbehoud doen en wij kunnen de stroom gebruiken in de huishoudens!!! Stop deze onzin!!!
 • Herrie lelijk niet passend hier
 • Verloedering van de polder+slaggeluid.
 • We zeuren met zn alle over groene stroom maar niemand wil windmolens zien staan. Beter n paar van die dingen dan een paar ha. zonnepanelen en ja ik zie ze ook zekker wel staan zo ver woon ik er niet vandaan
 • Kan het niet op een locatie waar al horizon vervuiling is? Maasvlakte, Dortse kill, Rotterdamse haven?
 • Verpest het landschap, geluidsoverlast
 • Als het niet de natuur beïnvloed of de boer
 • Horizon vervuiling in het Groene Hart.
 • Te grote visuele vervuiling van dit karakteristieke open landschap, dat nagenoeg uniek is voor ons al overvolle land en kandidaat zou kunnen staan voor benoeming tot werelderfgoed!
 • Het past niet in ons mooie groene hart zet ze maar graag in zee.
 • De stroom die er mee opgewekt word is groot en deels bedoeld voor Gorinchem het is wel erg gek dat ze de wind molens bij ons in de polder willen plaatsen omdat bij Gorinchem zelf veel tegen standers zijn en het is ten slotte ook totaal niet goed voor de bio diversiteit
 • Snap niks van deze plaatsen
 • Er gaat teveel natuur en zicht verloren!
 • Windmolen horen niet in de polders
 • Veel te groot
 • Helemaal geen plaatsing in gemeente Molenlanden. Wij zijn agrariers in Giessen Oudkerk . Windmolens horen niet in het Groene Hart!!!!
 • Pure landschaps en polderaanzicht bederving. Deze molens horen minimaal 30km vanaf de kustlijn te staan
 • Veeel te groot deze horen op zee zet er van die boerderij molens door de polder
 • Niet passend in cultuurlandschap, daarnaast veel te dicht op bebouwing
 • Het net is overbelast maar kunnen nog wel windmolends bij?

 


Wijngaarden spreekt zich uit over Sliedrecht-Noord en AZC

 

In Wijngaarden is men geschrokken van de plannen van buurgemeente Sliedrecht voor de aangrenzende polder. Het nieuwbouwproject Sliedrecht-Noord met 1500+ woningen en de mogelijke komst van een groot AZC baart de inwoners grote zorgen.


Klankbordgroep Wijngaarden heeft daarom over deze onderwerpen een enquête gehouden onder de inwoners van Wijngaarden en de bewoners van de polder. De enquête is door meer dan de helft van de inwoners ingevuld en geeft hiermee een goed beeld van wat er over deze plannen leeft in het dorp en de directe omgeving.

 

 

De polder tussen Wijngaarden en Sliedrecht is grondgebied van de gemeente Sliedrecht. Jarenlang was deze open polder beschermd doordat deze deel uitmaakt van het Groene Hart. Nu ineens niet meer. Aan de grenzen van het Groene Hart wordt nu geknaagd, onder andere door het nieuwbouwproject Sliedrecht-Noord. Als de plannen doorgaan wordt het open polderlandschap deels gevuld met woningen. Laagbouw, maar ook hoogbouw tot maar liefst zes lagen hoog. Een ruime meerderheid van de inwoners van Wijngaarden is tegen de bouwplannen. Nog meer inwoners zijn tegen de hoogbouw, waardoor het open karakter van de polder voorgoed zal worden aangetast.


Wijngaarden is ook erg bezorgd over de gevolgen voor verkeersdrukte en verkeersveiligheid. Een plan met 1.500 woningen of meer zorgt voor een flinke toename van verkeer. Een deel van dat verkeer zal richting Utrecht gaan over de provinciale weg N482, die het dorp Wijngaarden ter hoogte van het Oosteinde doorkruist. Deze kruising is op dit moment in de spits toch al een gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers, en dat zal alleen maar erger worden. Ook het verkeer op de route via de Tolsteeg van en naar Sliedrecht wordt naar verwachting veel intensiever met daardoor veel meer sluipverkeer door het lintdorp Wijngaarden. Zeker nu de plannen voor de verdere verbreding van de A15 zijn uitgesteld, wordt verwacht dat men nog meer gebruik gaat maken van sluiproutes.


Met betrekking tot het AZC blijkt uit de enquête dat de meeste inwoners van Wijngaarden de voorkeur geven aan kleinere AZC locaties binnen de bebouwde kom van Sliedrecht boven een grootschalig AZC in de polder. Binnen Sliedrecht zijn ook meer voorzieningen op loop- en fietsafstand. Bij een groot AZC nabij de Tolsteeg of de Kweldamweg verwacht men vooral problemen met betrekking tot veiligheid. Heel veel kinderen fietsen hierlangs op weg naar school of sportvereniging. Niet alleen uit Wijngaarden maar ook uit de achterliggende dorpen.


De Klankbordgroep Wijngaarden presenteert de uitslag van de enquête bij de gemeenteraad Sliedrecht en gaat ervan uit in constructief overleg te blijven over deze onderwerpen met wethouder Spek van Sliedrecht.

 


Aangifte Chemours

 

Op 15 juni was er op NPO 2 een uitzending van Zembla over de PFOA en PFAS vervuiling door Chemours. Inmiddels zijn de actiegroepen “Gezondheid voor alles” en “Stop PFAS Drechtsteden” een nieuwe rechtszaak aan het voorbereiden met dezelfde advocaat die ook voor Tata Teel procedeert. Belanghebbenden kunnen meedoen met de aangifte door zich aan te melden via stoppfasdrechtsteden@gmail.com Meer informatie op facebook, o.a. de pagina Actiegroep “Gezondheid voor alles”. Volgens de informatie op Facebook zijn er geen kosten aan verbonden. Omdat een rechtszaak wel betaald moet worden, is er mogelijkheid te doneren, ook te vinden via facebook.

Voor wie zich zorgen maakt: er zijn organisaties die bloedtesten aanbieden. Dit is op eigen kosten.

U kunt HIER het formulier invullen om mee te doen met de massa-aangifte tegen Chemours wegens het lozen van PFAS.

 


Nieuw tracé hoogspanningslijn

 

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor realisatie van de hoogspanningsverbinding. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bevoegd gezag en coördineert de besluitvorming. 

Er zijn tien varianten die worden onderzocht. Een aantal van deze varianten lopen door de polder Wijngaarden en/of het Oosteinde. Deze zijn ingetekend op onderstaand kaartje.

 


BOUWPLANNEN SLIEDRECHT-NOORD tot 2030

Bebouwing van de Kweldamweg tot aan de Tolsteeg

 

Gemeente Sliedrecht wil bouwen over 't spoor; er worden plannen gemaakt voor het hele gebied tussen de Kweldamweg (Hardinxveld-Giessendam) en de Tolsteeg.  Hier moeten 1400 tot 1800 woningen worden gebouwd tussen nu en 2030. Op zicht- en fietsafstand van Wijngaarden.

 

Het plan is beschreven in een ambitiedocument.

Als u dit op papier wilt lezen kunt u een exemplaar lenen in 't Wingerds hof.

Dit document is ook digitaal te raadplegen; u kunt dit HIER lezen.

 

Meer informatie over het project is HIER te vinden op de website van de gemeente Sliedrecht.

 

De klankbordgroep is betrokken in het participatietraject. U bent welkom op de informatiebijeenkomst 15 mei a.s. in 't Wingerds Hof, om 20:00u.

 

De volgende leden van de klankbordgroep zijn contact persoon hiervoor:

Janine Aantjes, Sandria de Wild, Norbert Zaalberg. Wilt u ook meepraten en meedenken? Dan kunt u met één van hen contact opnemen of een berichtje sturen via de CONTACT pagina.

 


Moestuinonderzoek naar PFAS

 

nieuw moestuinonderzoek en nieuwe inzichten 

 

Donderdag 8 september is er een voorlichtingsavond in Sliedrecht gehouden naar aanleiding van de hoeveelheid PFAS in moestuingroenten en de gezondheidsrisico’s hiervan bij het eten van groenten en fruit uit eigen tuin.

Hierbij is een aantal leden van de klankbordgroep aanwezig geweest.

Per gebied is onderzocht hoeveel PFAS er in groenten en fruit uit eigen moestuin zit. In een gebied van 1 km rond de Chemours fabriek wordt geadviseerd niet uit moestuinen te eten.

In een groter gebied daarbuiten wordt geadviseerd af te wisselen met groenten en fruit uit de winkel. Wijngaarden ligt binnen dat laatstgenoemde gebied. Het advies is gebaseerd op nieuw onderzoek waarvan de resultaten op 5 september bekend zijn geworden en op basis van grenswaarden die zijn bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. 

Ook is onderzoek naar oppervlaktewater en irrigatiewater gedaan, de uitslag hiervan volgt. 

 

Links naar het onderzoek: 

https://www.rivm.nl/nieuws/pfas-in-gewassen-uit-moestuinen-in-dordrecht-papendrecht-sliedrecht-en-molenlanden 

https://www.rivm.nl/documenten/bijlagen-bij-rapport-2022-0010 

https://sliedrecht24.nl/chemours-ontbreekt-op-informatieavond-over-moestuinonderzoek-en-gezondheid/ 

 

Uitleg over PFAS, PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS

https://nieuwwaterwinkel.nl/waterwiki/water-vervuilingen/pfas-pfoas/

 

 Aansluiting Wijngaardse Steeg / Achterweg

Enige tijd geleden heeft de gemeente tijdens de 100-Waard gesprekken de knelpunten binnen onder andere Wijngaarden geïnventariseerd. Eén van de genoemde punten was dat de kruising van de Wijngaardse Steeg met de provinciale weg N214.

De klankbordgroep is geïnformeerd door de provincie dat men met het komend groot onderhoud van de N214, de kruising met de Steeg zal worden gewijzigd om de veiligheid voor overstekende fietsers/voetgangers te verbeteren.

 

De provincie heeft hier een aantal ontwerpen voor gemaakt welke verder besproken worden met onder andere de klankbordgroepen.

Hieronder een link naar de presentatie met de verschillende opties.

PRESENTATIE KRUISPUNT N214

 BERICHTEN