BOUWPLANNEN SLIEDRECHT-NOORD tot 2030

Bebouwing van de Kweldamweg tot aan de Tolsteeg

 

Gemeente Sliedrecht wil bouwen over 't spoor; er worden plannen gemaakt voor het hele gebied tussen de Kweldamweg (Hardinxveld-Giessendam) en de Tolsteeg.  Hier moeten 1400 tot 1800 woningen worden gebouwd tussen nu en 2030. Op zicht- en fietsafstand van Wijngaarden.

 

Het plan is beschreven in een ambitiedocument.

Als u dit op papier wilt lezen kunt u een exemplaar lenen in 't Wingerds hof.

Dit document is ook digitaal te raadplegen; u kunt dit HIER lezen.

 

Meer informatie over het project is HIER te vinden op de website van de gemeente Sliedrecht.

 

De klankbordgroep is betrokken in het participatietraject. U bent welkom op de informatiebijeenkomst 15 mei a.s. in 't Wingerds Hof, om 20:00u.

 

De volgende leden van de klankbordgroep zijn contact persoon hiervoor:

Janine Aantjes, Sandria de Wild, Norbert Zaalberg. Wilt u ook meepraten en meedenken? Dan kunt u met één van hen contact opnemen of een berichtje sturen via de CONTACT pagina.

 

Moestuinonderzoek naar PFAS

 

nieuw moestuinonderzoek en nieuwe inzichten 

 

Donderdag 8 september is er een voorlichtingsavond in Sliedrecht gehouden naar aanleiding van de hoeveelheid PFAS in moestuingroenten en de gezondheidsrisico’s hiervan bij het eten van groenten en fruit uit eigen tuin.

Hierbij is een aantal leden van de klankbordgroep aanwezig geweest.

Per gebied is onderzocht hoeveel PFAS er in groenten en fruit uit eigen moestuin zit. In een gebied van 1 km rond de Chemours fabriek wordt geadviseerd niet uit moestuinen te eten.

In een groter gebied daarbuiten wordt geadviseerd af te wisselen met groenten en fruit uit de winkel. Wijngaarden ligt binnen dat laatstgenoemde gebied. Het advies is gebaseerd op nieuw onderzoek waarvan de resultaten op 5 september bekend zijn geworden en op basis van grenswaarden die zijn bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. 

Ook is onderzoek naar oppervlaktewater en irrigatiewater gedaan, de uitslag hiervan volgt. 

 

Links naar het onderzoek: 

https://www.rivm.nl/nieuws/pfas-in-gewassen-uit-moestuinen-in-dordrecht-papendrecht-sliedrecht-en-molenlanden 

https://www.rivm.nl/documenten/bijlagen-bij-rapport-2022-0010 

https://sliedrecht24.nl/chemours-ontbreekt-op-informatieavond-over-moestuinonderzoek-en-gezondheid/ 

 

Uitleg over PFAS, PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS

https://nieuwwaterwinkel.nl/waterwiki/water-vervuilingen/pfas-pfoas/

 

 


Aansluiting Wijngaardse Steeg / Achterweg

Enige tijd geleden heeft de gemeente tijdens de 100-Waard gesprekken de knelpunten binnen onder andere Wijngaarden geïnventariseerd. Eén van de genoemde punten was dat de kruising van de Wijngaardse Steeg met de provinciale weg N214.

De klankbordgroep is geïnformeerd door de provincie dat men met het komend groot onderhoud van de N214, de kruising met de Steeg zal worden gewijzigd om de veiligheid voor overstekende fietsers/voetgangers te verbeteren.

 

De provincie heeft hier een aantal ontwerpen voor gemaakt welke verder besproken worden met onder andere de klankbordgroepen.

Hieronder een link naar de presentatie met de verschillende opties.

PRESENTATIE KRUISPUNT N214

 


BERICHTEN